New World Saigon Hotel
*****
76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Over 130,000 hotels worldwide
°F

区域信息

区域说明和到主要景点的方向 New World Saigon Hotel .

  机场 全部显示在地图上 »

  • Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN-Tan Son Nhat Intl.) - 3.67 mi - 获取路线 »
  • Vung Tau, Vietnam (VTG) - 38.58 mi - 获取路线 »

  食品/饮料

   餐厅 全部显示在地图上 »
   • Nhà Hàng Hải Vương - 18 米
   • Nhà Hàng Pepperonis - 19 米
   • Phở Ông Hùng - 10 Nguyễn Thị Nghĩa - 29 米
   • Nhà Hàng Ba Làng - 35 米
   • Nhà hàng Nhật Bản - 36 米
   • San Fu Lou Cantonese Restaurant - 37 米
   • Sanfurou - 37 米
   • Sanfulu dimsum - 37 米
   • Restaurant Kacyo - 41 米
   • Al Fresco's Restaurant - 42 米
   咖啡馆 全部显示在地图上 »
   • Veggie Saigon Restaurant - 66 米
   酒吧 全部显示在地图上 »
   • Hidden Café Restaurant Snack & Barbecue garden - 159 米 - 获取路线 »

  旅游/娱乐

   夜总会 全部显示在地图上 »
   • Sorae Restaurant & Lounge - 34 米
New World Saigon Hotel
76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

无法获取路线
將起點和終點對調 »
查看画廊所有照片。